Ijazah Doktor Falsafah Teknologi Maklumat

N/482/8/0168

Kod Programtitle bottom left g 4
PT02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA10878
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Penyelidikan
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
Min : 3 Tahun, Maks : 6 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
Min : 4 Tahun, Maks : 7 Tahun
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran
Maklumat Programtitle bottom left g 4

-

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Ijazah sarjana atau setara DAN calon perlu menamatkan sekurang-kurangnya SATU (1) daripada pengajian ijazah awalan (Sarjana Muda atau Sarjana) dalam Pengkomputeran atau yang berkaitan dengan Pengkomputeran.

Pelajar Antarabangsa
  • Ijazah sarjana atau setara DAN calon perlu menamatkan sekurang-kurangnya SATU (1) daripada pengajian ijazah awalan (Sarjana Muda atau Sarjana) dalam Pengkomputeran atau yang berkaitan dengan Pengkomputeran.

  • Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik, skala 6.0 untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (International English Language Testing System, IELTS) atau yang setara dengannya.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Mengisi jawatan tertinggi dalam bidang profesional sebagai ahli akademik, pensyarah mahupun penyelidik di IPT awam mahupun swasta, saintis data, Pegawai Sistem Maklumat, Penganalisis Data Sistem Komputer, Computer Support Specialist, Pengurus Projek Sistem Maklumat, Perunding Perniagaan dan juga boleh terlibat dalam industri yang berkaitan dengan IT
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 15,860
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: -

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
  • Research Methodology In IT
  Semester 2 - Semester 6
  • Tesis