logo apply

Diploma Multimedia

R3/481/4/0033

Kod Programtitle bottom left g 4
MS36
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6926
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Matlamat program adalah untuk menyediakan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran lanjutan dengan autonomi sederhana untuk membantu organisasi dalam proses kreatif dan/atau aliran kerja penghasilan produk.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran; ATAU

 • Memiliki SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Nota: PPT hendaklah menjalankan saringan dan memberi panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program); ATAU

 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul; ATAU

 • Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. DAN

 • Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh PPT mengikut keperluan.

Pelajar Antarabangsa
 • Mencapai markah minimum Band Tinggi 2 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau setara dengan CEFR Mid B1.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Pakar Audio, Pengaturcara Komputer, Pakar Video, Pereka Web, Pembangun Web, Pakar Animasi, Pengarah Seni, Pereka Grafik, Pereka Antara Muka, Penyunting Audio/video, Pakar Content, Instructional Specialist, Colorist, Project Manager, Produser Eksekutif, Tutor, Juruteknik, Ilustrasi, Pereka Papan Cerita, Pereka Multimedia, Penolong Pegawai Sistem Maklumat, Pengaturcara Multimedia, Videografer, Audiografer, 3D Model, Pereka Watak, Pereka Efek Visual, Pereka Kesan Bunyi
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 19,603
 Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 22,638

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Pengajian Malaysia 2 (U1) (Warganegara)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1(U1) (Antarabangsa)
 • Tasawwur Islam (U3)
 • English 1
 • Al Arabiah Al Asasiyyah I
 • Tilawah Al Quran
 • Discrete Mathematics
 • Introduction To Multimedia
 • Fundamental Of Drawing
 • Ko Kurikulum
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 1 (Antarabangsa)
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Tadabbur Al-Quran
 • Introduction To Graphic Design
 • Creative Multimedia Drawing
 • Introduction To Advertising
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 3
 • Pengantar Akidah
 • English III
 • Al Arabiah Al Asasiyyah III
 • Akhlaq Islamiyyah
 • Visual Communication
 • Introduction To Animation
 • Multimedia Design
 • Multimedia Authoring
 • Sistem Tabiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 4
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Scripting In Multimedia
 • Audio & Video In Multimedia
 • 3D Animation
 • Database System
 • Interactive Web Design
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Entrepreneurship In IT
 • Computer Network
 • Marketing Strategies & Principles
 • Digital Photography
 • Multimedia Project
  Semester 6
 • Latihan Industri