logo apply

Diploma Pengurusan Sumber Manusia

R2/345/4/0797

Kod Programtitle bottom left g 4
MS34
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6316
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Diploma Pengurusan Sumber Manusia bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang berkaitan dan kemahiran pengurusan sumber manusia yang membolehkan mereka memenuhi tuntutan pekerjaan, kemajuan kerjaya serta membangun secara profesional dalam menghadapi perubahan perniagaan yang dinamik.

Pelajar akan bersedia dalam fungsi utama bidang Pengurusan Sumber Manusia seperti Pengambilan & Pemilihan, Pampasan & Faedah, Latihan & Pembangunan, Perhubungan Perusahaan Malaysia dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan.

Selepas tamat program ini, pelajar akan dapat memperoleh pemahaman tentang isu sumber manusia yang kompleks, membangunkan kemahiran analisis dan penyelesaian masalah, yang membawa kepada peningkatan peluang pekerjaan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Memiliki Sijil pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam tiga mata pelajaran; ATAU

 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang bersesuaian; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred Maqbul; ATAU

 • Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0; ATAU

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Perlu mencapai skor minimum band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau kelayakan setara dengan Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) (High B1).
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Pegawai Sumber Manusia, Pegawai Perhubungan Pekerja, Pegawai Latihan dan Pembangunan, Pengrekrut, Pegawai Payroll, Pegawai Sistem Maklumat Sumber Manusia, Pegawai Pengurusan, Pegawai Pembantu Konsultan, Pegawai Pembantu Penyelidik di syarikat swasta dan agensi Kerajaan Malaysia.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 19,338
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 23,488

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Pelajar Tempatan) / Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1) (Pelajar Antarabangsa)
 • Tasawwur Islam (U3)
 • English I
 • Al Arabiah Al Asasiyyah I
 • Tilawah Al-Quran
 • Fiqh Muamalat
 • Fundamental Of Management
 • Business Accounting
 • Ko Kurikulum 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3* (Warganegara) / Bahasa Melayu 1 (Bukan Warganegara)
 • Al-Fiqh Al-Islami
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Tadabbur Al-Quran
 • Statistics
 • Organizational Behavior
 • Ko Kurikulum 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 3
 • Pengantar Akidah (U3)
 • English III
 • English For Occupational Purposes
 • Akhlak Islamiyyah
 • Human Resource Management
 • Principles Of Economics
 • Business Mathematics
 • Asas Ko Kurikulum
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Recruitment And Selection
 • Compensation And Benefits
 • Small Business Management
 • Financial Management
 • Elektif (1): Principles Of Islamic Economics
 • Elektif (1): Pengucapan Awam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Training And Development
 • Malaysian Industrial Relations: Law & Practices
 • Occupational Safety And Health Management
 • Fundamental Of Marketing
 • Elektif (2): Operation Management
 • Elektif (2): Malaysian Economy
  Semester 6
 • Latihan Industri
Struktur Programtitle bottom left g 4