logo apply

Diploma Perbankan Islam

R2/343/4/0185

Kod Programtitle bottom left g 4
MS33
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6314
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Diploma Perbankan Islam mengkhususkan pengajian dalam bidang asas perbankan Islam dan konvensional serta mendedahkan pelajar berkenaan asas-asas sistem kewangan Islam dan konvensional. Ianya turut mendedahkan pelajar kepada kontrak shariah dalam perbankan Islam, pengurusan kewangan, pelaburan, pengurusan risiko dan bidang lain yang berkaitan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus SPM/SPMV dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3 kredit dan lulus Matematik; atau

 • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran; atau

 • Lulus STAM pangkat Maqbul; atauiv. Lulus Sijil Kemahiran tahap 3 (Sijil Kemahiran Malaysia, SKM) dalam bidang berkaitan dan memiliki SPM minimum 1 kredit; atauv. Lulus sijil (tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan (diiktiraf MIF) dengan mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Pelajar Antarabangsa
 • -
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Pegawai bank, Pegawai Pemasaran/Pembiayaan, Pegawai Kredit/Jualan, Penyelidik Kewangan Islam, Eksekutif Syarikat Korporat, Pegawai Kerajaan, Perancang Kewangan Islam, Usahawan
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 19,308
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 23,508

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1) (A/Bangsa) / Pengajian Malaysia 2 (U1) (W/Negara)
 • Tasawwur Islam (U3)
 • English I
 • Al Arabiah Al Asasiyyah I
 • Tilawah Al-Quran
 • Fiqh Muamalat
 • Business Accounting
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum 1
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)/ Bahasa Melayu 1 (Antarabangsa)
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Tadabbur Al-Quran
 • Fundamental of Management
 • Principles of Islamic Jurisprudence (Usul Fiqh)
 • Foundation of Islamic Finance
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum 2
  Semester 3
 • Pengantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al Arabiah Al Asasiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Financial Management
 • Business Mathematics
 • Elektif Disiplin I
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Foundation of Islamic Finance
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Asas Ko Kurikulum
  Semester 4
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Statistics
 • Islamic Financial System
 • Investment
 • Credit Management
 • Elektif Disiplin II
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Islamic Legal Maxims (Qawaid Al Fiqhiyyah)
 • Islamic Banking Practice
 • Law of Islamic Banking and Takaful
 • Principles of Islamic Economics
 • Marketing of Financial Services
 • Elektif Disiplin III
  Semester 6
 • Latihan Industri