logo apply

Diploma Pengurusan Perniagaan

R3/345/4/0007

Kod Programtitle bottom left g 4
MS32
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6313
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Diploma Pengurusan Perniagaan menyediakan pelajar dengan latar belakang kemahiran dan pengetahuan perniagaan yang baik dan sebagai persediaan pelajar dalam melanjutkan pengajian ke program Sarjana Muda dalam pelbagai bidang perniagaan serta kemajuan kerjaya dalam menghadapi perubahan perniagaan yang dinamik.

Pelajar akan meneyrtai program pengajian selama 3 tahun yang merangkumi bidang perakaunan, ekonomi, pemasaran, pengurusan, bahasa dan komunikasi, asas pengajian Islam, teknologi maklumat dan asas undang-undang perniagaan.

Program ini akan menyediakan pelajar asas yang kukuh dalam menghadapi cabaran perniagaan serta memberi nilai tambah dalam kerjaya samada dalam organisasi swasta ataupun awam.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang- kurangnya 3 kredit atau kelayakan yang setara dengannya; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) atau kelayakan yang setara dengannya; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul; ATAU

 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan DAN lulus SPM dengan minimum 1 kredit; ATAU

 • Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM) setara dengan 3 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi calon yang memperolehi:
  • Kepujian Bahasan Melayu 1104;
  • PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00;
  • PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.67; dan
  • Kompeten semua modul vokasional.
  • 3 kredit SVM adalah termasuk salah satu mata pelajaran: Bahasa Inggeris/ English Science & Technology;
  • Tertakluk kepada sebarang pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi);

 • Kelayakan lain yang setara dengan sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia MQF).

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar antarabangsa perlu mencapai skor minimum 5.0 dalam International English Language Testing System (IELTS)/lulus O-Level/ GCSE O-Level atau setara dengannya.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Usahawan, Pegawai/eksekutif pentadbiran perniagaan, Pegawai/eksekutif pemasaran, Perancang perniagaan, Pegawai/eksekutif operasi strategik.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 20,488
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 24,988

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Pelajar Tempatan) / Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1) (Pelajar Antarabangsa)
 • English I
 • Al Arabiah Al Asasiyyah I
 • Tilawah Al-Quran
 • Fundamental Of Management
 • Principles Of Economics
 • Fiqh Muamalat
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 1
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (U2) (Warganegara) / Bahasa Melayu 1 (U2) (Bukan Warganegara)
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Tadabbur Al-Quran
 • Statistics
 • Organizational Behavior
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 2
  Semester 3
 • Pengantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al Arabiah Al Asasiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Business Accounting
 • Business Mathematics
 • Human Resource Management
  Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Elektif (1): English For Occupational Purposes/ Elektif (1): English For Technical And Professional Writing
 • Asas Ko-Kurikulum
  Semester 4
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Financial Management
 • Fundamental Of Marketing
 • Principle And Practice Of Selling
 • Commercial Law
 • Public Speaking
 • Elektif (2): Managerial Accounting
 • Elektif (2): Malaysian Economy
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Operations Management
 • Small Business Management
 • Sistem Takaful
 • Sistem Ekonomi Dan Kewangan Islam
 • Principles Of Public Relations
 • Principles Of Islamic Economics
 • Elektif (3): Investment/ Elektif (3): Malaysian Industrial Relations: Law & Practices
  Semester 6
 • Latihan Industri