logo apply

Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat

R2/221/4/0032

Kod Programtitle bottom left g 4
IS16
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A7641
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat yang mampu mengintepretasi dan berkemahiran dalam menyampaikan ilmu al-Quran dan al-Qiraat secara lisan dan penulisan serta berkebolehan melaksanakan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyakarat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang- kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus sijil dalam Pengajian Islam atau bidang berkaitan (tahap 3 MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan

 • Lulus temuduga.

Pelajar Antarabangsa
 • IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Tadbir, Guru Agama, Pendakwah, Perunding Pembangunan Mahasiswa, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/Pembangunan Keluarga.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,858
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 26,708

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Pengajian Malaysia 2 (U1) / Bahasa Melayu Komunikasi 1 (UI)
 • English I
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • Al-Tajwid
 • Ulum Al-Hadith
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 / Bahasa Melayu 1
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al-Arbiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Hifz Al-Quran II
 • Tafsir Al-Quran I
 • Usul Al-Qiraat
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Penghantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah 2
 • Hifz Al-Quran III
 • Tafsir Al-Quran II
 • Qiraat Wa Hifz Al-Mutun I
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Hifz Al-Quran IV
 • Qiraat Wa Hifz Al-Mutun II
 • Tafsir Al-Quran III
 • Al-Madkhal Ila Al-Dirasat Al-Quraniyyah I
 • Aliran Pemikiran Semasa / Pentadbiran Dan Pengurusan Islam / Keusahawanan Dan Perancangan Kewangan
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Hifz Al-Quran V
 • Qiraat Wa Hifz Al-Mutun III
 • Qiraat Amali I
 • Dhabt Al-Quran
 • Rasm Al-Quran
 • Tarekat, Tasawwur Dan Perkembangan Dakwah / Al-Masadir Li Al-Dirasat Alislamiyyah
 • Tasawwur Islam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • Hifz Al-Quran VI
 • Qiraat Amali II
 • Al-Madkhal Ila Al-Dirasat Al-Quraniyyah II
 • Fawasil
 • Tarikh Al-Mushaf
 • Practical Training
 • Latihan Bina Insan (U4)