Diploma Dakwah

R2/221/4/0149

Kod Programtitle bottom left g 4
IS15
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6311
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang dakwah yang memiliki kemahiran dalam menyampaikan dakwah bersesuaian dengan keperluan semasa, menilai serta memberikan solusi kepada isu-isu semasa dan mempraktikkan pelaksanaan strategi dakwah dalam menyebarkan Islam.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Tadbir, Guru Agama, Pendakwah, Perunding Pembangunan Mahasiswa, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/Pembangunan Mahasiswa.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 22,105
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 19,505
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 27,195

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1)
 • English 1
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • ‘Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Ko-Kurikulum 1
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Al-Sirah Al-Nabawiyyah
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 1 (Antarabangsa)
 • Tasawwur Islam (U3)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Hifz Al-Quran II
 • Al-Tafsir
 • Al-Madkhal Ila Al-Dakwah
 • Ko-Kurikulum 2
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 3
 • Penghantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al-Arabiah Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Al-Ahkam Wa Al Adillah Syari’yyah
 • Hifz Al-Quran III
 • Penghantar Komunikasi Dakwah
 • Tarekat Tasawuf & Perkembangan Dakwah
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Hifz Al-Quran IV
 • Al-Qiadah Al-Islamiyyah
 • Usul Al-Dakwah
 • Pengurusan Masjid
 • Metodologi Dakwah Kepada Non Muslim
 • Keusahawanan Dan Perancangan
 • Kewangan
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam
 • Aliran Pemikiran Semasa
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Hadarah Al-Insan Fi Al-Quran
 • Al-‘Alam Al-Islami Al-Mu’asir
 • Serangan Pemikiran Semasa
 • Penghantar Psikologi Dakwah
 • Pengantar Undang-Undang Keluarga
 • Islam Di Malaysia
 • Ilmu Takhrij Al-Hadith
 • Al-Masadir Li Al-Dirasat Alislamiyyah
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Latihan Bina Insan (U4)