logo apply

Diploma Al-Quran dan Al-Sunnah

R2/221/4/0150

Kod Programtitle bottom left g 4
IS14
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A11607
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang al-Quran dan Sunnah yang mampu mengintepretasi dan berkemahiran dalam menyampaikan ilmu al-Quran dan Sunnah secara lisan dan penulisan serta berkebolehan melaksanakan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyakarat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang- kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2).
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Tadbir, Guru Agama, Pendakwah, Perunding Pembangunan Mahasiswa, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/Pembangunan Mahasiswa.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,165
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 18,565
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 25,995

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Pengajian Malaysia 2 (U1) / Bahasa Melayu Komunikasi 1 (UI)
 • English I
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Hifz Al-Quran I
 • Al-Sirah Al Nabawiyyah
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 Atau
 • Bahasa Melayu 1
 • Tasawwur Islam
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al-Arbiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Al-Tafsir
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Hifz Al-Quran II
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Penghantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah 2
 • Hifz Al-Quran III
 • Al-Ahkam Wa Al-Adillah Alsyari’yah
 • Al-Hadith
 • Ulum Al-Quran II
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun
 • Ulum Al-Hadith II
 • Ayat-Ayat Hukum
 • Hadis-Hadis Hukum
 • Aliran Pemikiran Semasa / Pentadbiran Dan Pengurusan Islam / Keusahawanan Dan Perancangan Kewangan
 • Hifz Al-Quran IV
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Tafsir Al-Quran Wa Hifzuh
 • Manahij Al-Muhaddithin
 • Ilm Takhrij Al-Hadith
 • Al-Qasas Fi Al-Quran Wa Al-Hadith
 • Tarekat, Tasawwur Dan Perkembangan Dakwah / Al-Masadir Li Al-Dirasat Alislamiyyah
 • Latihan Bina Insan (U4)