logo apply

Diploma Akidah dan Pemikiran Islam

R2/221/4/0152

Kod Programtitle bottom left g 4
IS13
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A11620
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Melayu, Inggeris & Arab
Tempoh Pengajian (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Tempoh Pengajian (Separuh Masa)title bottom left g 4
4 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang akidah dan pemikiran Islam yang mampu mengintepretasi dan berkemahiran dalam menyampaikan ilmu akidah dan pemikiran secara lisan dan penulisan serta berkebolehan melaksanakan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyakarat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Pelajar Antarabangsa
 • IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Tadbir, Guru Agama, Pendakwah, Perunding Pembangunan Mahasiswa, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/Pembangunan Mahasiswa.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,695
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 19,095
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 26,655

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1)
 • English 1
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • ‘Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Al-Masadir Li Dirasat al-Ulum al-Islamiyyah
 • Ko-Kurikulum 1
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 1 (Antarabangsa)
 • Tasawwur Islam (U3)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Hifz Al-Quran II
 • Al-Tafsir
 • Al-Madkhal Ila Al-Dakwah
 • Al-Sirah al-Nabawiyyah
 • Ko-Kurikulum 2
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 3
 • Penghantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Hifz Al-Quran III
 • Al-Ahkam Wa al-Adillah Syari’yyah
 • Al-Tayyarat al-Fikriyyah al-Mu'asirah
 • Al-Tarikh al-Islami
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Hifz Al-Quran IV
 • Al-Mantiq
 • Al-Firaq al-Islamiyyah
 • Al-Madkhal Li ‘Ilm al-Falsafah
 • Keusahawanan Dan Perancangan
 • Kewangan
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Qadaya Fi Al-Aqidah
 • Muqaranah al-Adyan
 • Al-Tasawwuf and Wa al-Turuq al-Sufiyyah
 • Pengantar Sejarah Dan Falsafah Ilmu
 • Pengantar Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia/Ilmu Takhrij Al-Hadith
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar