Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)

R2/145/4/0032

Kod Programtitle bottom left g 4
ES53
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8732
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Arab
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
5 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru, bagi mendapatkan kelayakan akademik minimum diploma dalam bidang Pendidikan Islam bagi semua bakal guru di Malaysia. Program pengajian yang ditawarkan bertujuan untuk memberi pengetahuan ikhtisas dan menyediakan pengalaman bagi membolehkan guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas yang berkaitan dengan profesion perguruan.

Diploma Perguruan Pendidikan Islam disusun sesuai dengan teknik pengajaran berorentasikan pendidikan universal juga pembentukan pemantapan kendiri yang meluas sejajar dengan keperluan industri Pendidikan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan tiga (3) kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Syariah Islamiah/Al-Quran As-Sunnah/Pengetahuan Agama Islam/Pengetahuan Agama Islam Tinggi/Pendidikan Islam serta LULUS mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi atau lulus STAM/STU/STASPA/ Rabi’ Thanawi; ATAU

 • LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan lulus penuh dua(2) mata pelajaran termasuk mata pelajaran Syariah/Usuluddin dan lulus sebahagian dalam mata peljaran Bahasa Arab; ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

SYARAT WAJIB YANG PERLU DIPENUHI

 • Lulus temuduga dalaman

Pelajar Antarabangsa
 • Tidak ditawarkan

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4

Bidang Pendidikan

 • Guru sekolah-sekolah kerajaan negeri.

 • Guru sekolah-sekolah Swasta.

Luar Bidang Pendidikan

 • Institusi agama persekutuan dan negeri.

 • Industri yang berunsurkan agama; Pelancongan, Media, Sumber Manusia.

 • Pengusaha Institusi Pendidikan

 • Pegawai Hal Ehwal Islam

 • Usahawan Pendidikan

 • Imam dan Bilal masjid

 • Motivator dan Dai’e

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,408
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 18,460

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Pengajian Malaysia 2 (U1)
 • English I
 • Tasawwur Islam (U3)
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyah I
 • Dinamika Guru
 • Gerko I
 • Al-Sirah Li Al-Tarbiyyah
 • Kemahiran Jawi
  Semester 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Pengantar Akidah (U3)
 • Psikologi Pendidikan
 • Gerko II
 • Pedagogi Pendidikan Islam 1
  Semester 3
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Teknologi Pendidikan 1
 • Tajwid Wa Tilawatil Quran
 • Kaedah Asas Pengajaran Bahasa Arab
 • Pedagogi Pendidikan Islam 2
  Semester 4
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Latihan Bina Insan (U4)/Bina Insan Guru
 • Sosiologi Pendidikan
 • Sekolah Dan Pelaksanaan Kurikulum
 • Pengujian Dan Penilaian Dalam
 • Pendidikan
 • Usul Fiqh
 • Al Quran Wal Hadis Li Tarbiyah
  Semester 5
 • Bimbingan Dan Kauseling
 • Teknologi Pendidikan II
 • Kaedah Penyelidikan Pendidikan Islam
 • Pengantar Dakwah
 • Sejarah Dan Falsafah Pendidikan Islam
 • Kemahiran Khat
  Semester 6
 • Praktikum