logo apply

Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)

R2/145/4/0032

Kod Programtitle bottom left g 4
ES53
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8732
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Arab
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru, bagi mendapatkan kelayakan akademik minimum diploma dalam bidang Pendidikan Islam bagi semua bakal guru di Malaysia. Program pengajian yang ditawarkan bertujuan untuk memberi pengetahuan ikhtisas dan menyediakan pengalaman bagi membolehkan guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas yang berkaitan dengan profesion perguruan.

Diploma Perguruan Pendidikan Islam disusun sesuai dengan teknik pengajaran berorentasikan pendidikan universal juga pembentukan pemantapan kendiri yang meluas sejajar dengan keperluan industri Pendidikan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan tiga (3) kredit dan lulus salah satu (1) daripada mata pelajaran pengajian Islam, seperti berikut: Syariah Islamiah, Al Quran dan Al sunnah, Pendidikan Islam, Usuluddin, Manahij Ulum Islamiyah, Syariah, Hifz al-Quran, Maharat Al Quran ATAU;

 • Lulus STAM (Maqbul) ATAU; 

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengannya ATAU;

 • Lulus SKM tahap 3 dan lulus SPM dengan satu (1) kredit

 • DAN lulus mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Komunikasi/ Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab al-Muasirah. SERTA lulus sesi temuduga dalaman.

Pelajar Antarabangsa
 • Tidak ditawarkan

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Calon yang berjaya dalam program diploma perguruan Pendidikan Islam boleh berkerja sebagai guru di peringkat sekolah rendah di institusi pendidikan swasta, sekolah persendirian, sekolah NGO, dan kerajaan. Calon yang Berjaya juga boleh bekerja di sektor-sektor pengurusan dan pentabiran Pendidikan agama.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,408
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 18,460

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Pengajian Malaysia 2 (U1)
 • English I
 • Tasawwur Islam (U3)
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyah I
 • Dinamika Guru
 • Gerko I
 • Al-Sirah Li Al-Tarbiyyah
 • Kemahiran Jawi
  Semester 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara)
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Pengantar Akidah (U3)
 • Psikologi Pendidikan
 • Gerko II
 • Pedagogi Pendidikan Islam 1
  Semester 3
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Teknologi Pendidikan 1
 • Tajwid Wa Tilawatil Quran
 • Kaedah Asas Pengajaran Bahasa Arab
 • Pedagogi Pendidikan Islam 2
  Semester 4
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Latihan Bina Insan (U4)/Bina Insan Guru
 • Sosiologi Pendidikan
 • Sekolah Dan Pelaksanaan Kurikulum
 • Pengujian Dan Penilaian Dalam
 • Pendidikan
 • Usul Fiqh
 • Al Quran Wal Hadis Li Tarbiyah
  Semester 5
 • Bimbingan Dan Kauseling
 • Teknologi Pendidikan II
 • Kaedah Penyelidikan Pendidikan Islam
 • Pengantar Dakwah
 • Sejarah Dan Falsafah Pendidikan Islam
 • Kemahiran Khat
  Semester 6
 • Praktikum