logo apply

Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif) (Kepujian)

R2/481/6/0643

Kod Programtitle bottom left g 4
BT01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6283
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini telah mendapat akreditasi penuh pada 18 Julai 2008. Program ini menyediakan graduan dengan pengetahuan, amalan dan kemahiran yang mencukupi dengan autonomi dan keupayaan menyesuaikan diri yang lebih tinggi untuk membantu organisasi dalam proses kreatif dan/atau aliran kerja penghasilan produk.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 1. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran; ATAU

 2. Lulus STAM dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; ATAU

 3. Matrikulasi atau Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 4. Diploma (Tahap 4, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 5. Diploma Lanjutan (Advanced Diploma) (Tahap 5, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 6. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat/ Lembaga Akademik institusi; ATAU

 7. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat/ Lembaga Akademik institusi; ATAU

 8. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN

 9. Lulus temu duga (dalam talian/ maya/ konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh institusi mengikut keperluan.

Nota :
Untuk (vi) dan (vii): Institusi perlu menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus untuk disiplin program.

Pelajar Antarabangsa
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN

 • Lulus temu duga (dalam talian/ maya/ konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh institusi mengikut keperluan.

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Pakar Audio, Pengaturcara Komputer, Pakar Video, Pereka Bentuk Sesawang, Pembangun Sesawang, Pakar Animasi, Pengarah Seni, Pereka Bentuk Grafik, Pereka Bentuk Permainan, Pereka Antara Muka, Penyunting Audio/ Video, Pakar Kandungan (Content), Instructional Specialist, Colorist, Project Manager, Produser Eksekutif, Tutor, Juruteknik, Ilustrasi, Pereka Papan Cerita (Storyboard), Pereka Multimedia, Penolong Pegawai Sistem Maklumat, Pengaturcara Multimedia, Videographer, Audiographer, 3D Model, Pereka Watak, Pereka Kesan (Effect) Visual, Pereka Kesan (Effect) Bunyi, Pereka Bentuk Perisian Interaktif, Pembangun Media Interaktif

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,694
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 50,394

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (Warganegara) / Falsafah Dan Isu Semasa (Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (Warganegara) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Antarabangsa)
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Academic Reading Skills
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Asas Al-Quran
 • Discrete Mathematics
 • Introduction To Multimedia
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Kokurikulum 1
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Pengantar Al-Quran
 • Introduction To Programming
 • Multimedia Drawing And Design
 • Storyboard Design
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Kokurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Al-Sirah
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • Creative Advertising Design
 • 2D Animation
 • Multimedia For The Web
 • Graphic Design
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Khidmat Ummah (U4)
 • *Elektif Umum (1)
 • Database System
 • Instructional Design
 • 3D Animation I
 • Scripting In Authoring Application
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • **Elektif Umum (2)
 • Research Methodology In IT
 • Visual Programming
 • Audio And Video Editing
 • 3D Animation II
  Semester 6
 • Web Programming
 • Multimedia Project Management
 • Final Project I
 • Mixed Reality
 • Network Security
 • Operating System & Administration
  Semester 7
 • Management Information System
 • Final Project II
 • Entrepreneurship
  Semester 8
 • Latihan Industri
Kursus Elektif Umum
 • *Elektif Umum (1): Bahasa Mandarin
 • *Elektif Umum (1): Bahasa Jepun
 • *Elektif Umum (1): Pembangunan Potensi Insan
 • *Elektif Umum (1): Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • *Elektif Umum (1): Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • **Elektif Umum (2): Pengantar Akhlak
 • **Elektif Umum (2): Al-Tarikh Al-Islami
 • **Elektif Umum (2): Falsafah Sains