logo apply

Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)

R2/381/6/0010

Kod Programtitle bottom left g 4
BI01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6282
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Syariah & Undang-undang
Maklumat Programtitle bottom left g 4
 • Melahirkan profesional dalam bidang perundangan syariah dan sivil yang mampu mempamerkan pengetahuan secara komprehensif dengan mengaplikasi, menganalisis dan membandingkan prinsip perundangan syariah dan sivil dari sumbernya yang asal dalam menyelesaikan isu-isu dan permasalahan semasa.

 • Melahirkan profesional dalam bidang perundangan syariah dan sivil yang dapat memimpin secara berautonomi dan bertanggungjawab serta terlibat dalam pasukan melalui komunikasi berkesan dan kemahiran interpersonal menggunakan bahasa yang diperlukan.

 • Melahirkan profesional dalam bidang perundangan syariah dan sivil yang memanfaatkan kemahiran digital dan numerasi terkini dengan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengembangkan kerjaya serta meneroka peluang perniagaan dalam profesion di peringkat tempatan dan global.

 • Melahirkan profesional dalam bidang perundangan syariah dan sivil yang mendukung serta mengintegrasikan nilai etika dan profesional, tanggungjawab moral dan amalan lestari dalam menyediakan perkhidmatan kepada klien dan masyarakat keseluruhan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) subjek Pengajian Islam dan satu (1) subjek yang lain; DAN kredit dalam satu (1) subjek Bahasa Arab di peringkat SPM; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat Jayyid; atau

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 daripada 4.00 DAN kredit dalam satu (1) subjek Bahasa Arab dan satu (1) daripada subjek Pengajian Islam di peringkat SPM atau kelayakan yang setara; atau

 • Mana-mana kelayakan setara (Tahap 4, MQF) dan kredit dalam satu (1) daripada mata pelajaran Bahasa Arab dan satu (1) daripada mata pelajaran Pengajian Islam di peringkat SPM; atau

 • Diploma dalam Perundangan Syariah yang setara (Tahap 4, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya 2.50 daripada 4.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar Antarabanga perlu memperoleh skor sebanyak 550 untuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU 79 untuk ujian TOEFL dalam talian ATAU skor 5.5 untuk International English Language Testing System (IELTS) atau setara.

 • Kaedah penilaian khusus (seperti temu duga atau ujian bakat atau kedua-duanya) boleh digunakan dalam proses pemilihan calon untuk program ijazah Sarjana Muda.

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Peguam Syarie di firma guaman syarie & Biro Bantuan Guaman;
 • Pendakwa Syarie di Jabatan Agama Islam Negeri;
 • Pendaftar di Mahkamah Syariah;
 • Penyelidik di Jabatan Kehakiman Syariah;
 • Pegawai Syariah di mana-mana jabatan kerajaan dan swasta;
 • Pegawai Sulh;
 • Pegawai Tadbir & Diplomatik (PTD);
 • Pegawai di mana-mana jabatan kerajaan & Swasta
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 48,679
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,135
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 52,694

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (UI)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (UI) (Pelajar Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (UI)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Pelajar Antarabangsa)
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Academic Reading Skills
 • Fiqh Ibadah
 • Hafazan Dan Tajwid I
 • Sistem Perundangan Di Malaysia
 • Sistem Tarbiah Pelajar
 • Kokurikulum 1
  Semester 2
 • Ekuiti
 • Academic Writing Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Ulum Al-Quran
 • Mustalah Hadith
 • Hafazan Dan Tajwid II
 • Fiqh Munakahat
 • Kokurikulum 2
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 3
 • Workplace Communication Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Usul Fiqh I
 • Fiqh Jinayah
 • Fiqh Muamalat I
 • Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam
 • Asas Tauhid (U2)
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Undang-Undang Hak Asasi Manusia
 • Undang-Undang Perlembagaan
 • Fiqh Mirath
 • Undang-Undang Perbankan Islam Dan Takaful
 • Undang-Undang Keluarga I
 • Usul Fiqh II
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 5
 • Istinbat Al-Ahkam Min Al-Ayat Wa Al-Ahadith
 • Undang-Undang Jenayah
 • Undang-Undang Kontrak
 • Undang-Undang Keluarga II
 • Nizam Al-Qadha Al-Islami
 • Undang-Undang Halal Dan Fiqh Kepenggunaan
 • Undang-Undang Komersil
 • Undang-Undang Tort
 • Undang-Undang Perubatan
 • Undang-Undang Islam Dan Masyarakat
 • Undang-Undang Siber
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 6
 • Undang-Undang Pentadbiran Jenayah Syariah
 • Metodologi Penyelidikan
 • Undang-Undang Pekerja
 • Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 • Undang-Undang Tanah Di Malaysia
 • Undang-Undang Halal Dan Fiqh Kepenggunaan
 • Undang-Undang Komersil
 • Undang-Undang Tort
 • Undang-Undang Perubatan
 • Undang-Undang Islam Dan Masyarakat
 • Undang-Undang Siber
  Semester 7
 • Undang-Undang Keterangan
 • Qanun Al-Dustur Al-Islami
 • Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah
 • Undang-Undang Acara Mal
 • Amalan Kehakiman Dan Guaman Syarie I
 • Khidmat Ummah (U4)
  Semester 8
 • Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah
 • Amalan Kehakiman Dan Guaman Syar'ie II
 • Penyelesaian Pertikaian Alternatif
 • Kertas Projek
 • Latihan Amalan Guaman Dan Kehakiman Syar'ie