logo apply

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian))

R/145/7/0062

Kod Programtitle bottom left g 4
BE02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA4924
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun / 6 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Arab &  Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Dengan Multimedia menyediakan pendidikan dan latihan di dalam bidang pendidikan dengan penekanan khusus kepada bidang Pendidikan Islam dan multimedia. Kursus-kursus yang ditawarkan memberi penekanan kepada aspek Pendidikan Islam, perkaedahan, pedagogi pengajaran Pendidikan Islam serta multimedia. Kursus-kursus tersebut memberi peluang kepada pelajar yang berminat dalam bidang pendidikan khususnya Pendidikan islam untuk mendapat pendedahan tentang teori, aplikasi serta isu-isu terkini yang akan melahirkan bakal pendidik yang bukan sahaja berilmu dalam bidang Pendidikan Islam dan pedagogi tetapi juga multimedia. Matlamat program ini adalah untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berketerampilan praktikal dalam bidang Pendidikan Islam dengan menguasai kandungan dan metod Pendidikan Islam dengan Multimedia, mengaplikasikan teori, falsafah pendidikan, penyelesaian masalah berasaskan amalan penyelidikan dan inovasi dengan mempraktikkan ilmu bidang secara kompeten dalam pelbagai peringkat, lapangan serta budaya.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C NGMP 2.00 dalam dua (2) mata pelajaran; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) pangkat Jayyid; ATAU

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

 • Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia DAN

 • Lulus temuduga dalaman.

Pelajar Antarabangsa
 • -

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Dengan Multimedia memberi peluang kerjaya kepada graduan sebagai seorang guru tahfiz di sekolah kerajaan dan swasta, Imam dan bilal masjid. Selain itu, graduan juga dapat menyertai industri lain seperti Pelancongan, Media, Sumber Manusia dan Jabatan Agama.Graduan berpeluang untuk memegang jawatan sebagai pegawai hal ehwal Islam dan pegawai tadbir di jabatan kerajaan. Graduan juga berpeluang untuk memiliki syarikat sendiri dengan menawarkan latihan pembangunan profesional kepada orang ramai atau syarikat atau menjadi perunding,pengusaha institusi Pendidikan, usahawan Pendidikan serta menjadi seorang da’ie atau motivator dan pendakwah.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM  41,859
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 36,315

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban ( U1)
 • Falsafah Dan Isu Semasa ( U1)
 • Academic Reading Skills
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat(U2)
 • Al Arabiah Al A'liyyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Dinamika Guru
 • Pengurusan Kokurikulum
 • Kemahiran Jawi Dan Khat
  Semester 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Academic Writing Skills
 • Al-Arabiyah Al-A'liyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Psikologi Pendidikan
 • Sosiologi Pendidikan
 • Al-Hadis Al-Nabawy Litarbiyah
 • Ulum Al-Quran
 • Multimedia For The Web
 • Fundamental Of Drawing
  Semester 3
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Workplace Communication Skills
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Fiqh Al-Sirah
 • Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Tajwid Wa Tilawatil Quran
 • Storyboard Design
 • Introduction To Multimedia
  Semester 4
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Asas Tauhid (U2)
 • Elektif Umum (2) : Pengantar Akhlak
 • Bina Insan Guru / Khidmat Ummah (U4)
 • Sekolah Dan Perlaksanaan Kurikulum
 • Teknologi Pendidikan
 • Graphic Design
 • 2D Animation
  Semester 5
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan
 • Ulum Al-Hadis
 • Pedagogi Pendidikan Islam I
 • Audio&Video Editing
 • Instructional Design